Gia đình phản đối đam mê âm nhạc của tôi

09/07/2021 08:09 930

Nhiều năm liền là con ngoan trò giỏi, nhưng sâu trong tâm hồn, tôi đam mê âm nhjac, mong muốn theo con đường này. Tôi phải làm sao để thuyết phục gia đình?