Khi tình yêu có người thứ 3

14/02/2020 09:45 493

Tình yêu vốn là câu chuyện của 2 người nhưng đôi khi, có những mối tình tồn tại kẻ thứ 3 mang đến những tổn thương cho cả 3 người.