Phải làm sao để đối phó với người đem bám chồng tôi

04/11/2020 11:07 553

Hai gia đình cùng góp vốn làm ăn nhưng vợ của người kia lại đem lòng yêu chồng tôi.