ĐBSCL: Khắc phục hạn mặn vườn cây đặc sản

25/06/2020 10:21 875

Việt Nam đã cho nhập lợn sống về để đảm bảo nguồn cung trong nước, nhằm từng bước ổn định thị trường

http://vov1.vn/mua-vang/dbscl-khac-phuc-han-man-vuon-cay-dac-san-25062020-c135-60946.aspx - Nguồn vov.vn