Bất lực vì con trai quá lý tính

18/11/2020 08:42 888

Tâm sự của một người mẹ khi có người con trai tài giỏi nhưng quá lý tính. Điều gì cũng mong muốn hoàn hảo vậy nên mọi sự đều tan vỡ.