Kiểm tra điện thoại của người yêu có nên hay không?

11/03/2020 09:49 386

Vừa quen nhau 3 tháng, cô gái trẻ đã muốn kiểm tra điện thoại người yêu. Có nên hay không?