Bế tắc vì lâm vào cảnh nợ nần

05/02/2021 09:27 667

Những tâm sự rất thật của một thính giả lâm vào tình cảnh nợ nần.