Trách nhiệm nuôi mẹ già

06/11/2020 08:08 181

Mẹ già ốm đau nhưng chỉ mình con gái út chăm sóc, các anh chị lớn không ai quan tâm. Tôi có nên cam chịu cho gia đình vui vẻ hay nói thẳng ra?