Phải làm sao khi không được vợ yêu thương

17/11/2020 09:42 221

Nhưng tâm sự chân thành từ một vị thính giả luôn hết lòng cho gia đình nhưng lại không nhận được yêu thương từ người đầu gối tay ấp với mình.