Giọng nói tuyệt vời

11/09/2019 11:46 359

Hãy coi mọi điều ta có chỉ là kỷ niệm thoáng qua