Yêu xa

18/03/2021 08:38 132

Yêu xa là thèm những cái nắm tay, những vòng ôm ấm áp nhưng lại chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại.