Tâm sự của cha mẹ

22/12/2020 11:41 371

Mang nặng đẻ đau nhưng cuối đời lại bị con đánh mắng, đe dọa. Những lời tâm sự đầy xót xa của đôi vợ chồng già.