Chồng muốn tôi cầm sổ đỏ nhà mẹ để khởi nghiệp

17/12/2020 08:00 734

Chồng tôi luôn muốn vay tiền làm ăn nhưng lại bảo tôi về cầm sổ của mẹ tôi. Tôi nên khuyên chồng như thế nào đây?