Tôi khó chịu vì vợ mua nhà riêng bằng tiền của cô ấy

08/07/2021 08:09 526

Lương tôi một tháng mười hai triệu, vợ tôi làm được nhiều hơn khoảng ba mươi triệu. Cô ấy dùng tiền riêng mua nhà mà không nói với tôi.