Có nên nhận người cha đã bỏ rơi mình?

18/09/2020 08:25 570

Những tâm sự đau buồn của một người con vì muốn làm yên lòng mẹ mà đi tìm người cha đã bỏ rơi mình.