Tình yêu và câu chuyện ga lăng của đàn ông

04/03/2020 09:09 309

Ga lăng bao lâu nay luôn là bản tính tốt của đàn ông nhưng đôi khi trong tình yêu không thể chỉ có một phía chỉ cho đi mà không nhận lại.