Vì sao anh không yêu em nữa?

19/11/2019 16:27 686

Lá tư tâm sự dành cho những ngày dài lê thê, những ngày mà cảm xúc không thể gọi thành tên. trống trải và cô đơn thế thôi :)