Niềm đa đoan trắc ẩn trong truyện ngắn "Chợ tình cuối mùa xuân"

08/04/2020 09:28 852

Chi tiết trong truyện ngắn của nhà văn Sương Nguyệt Minh không đặc biệt, riêng biệt, nhưng nó vẫn có sức truyền cảm