Phân vân giữa con trai và bạn trai

25/09/2020 10:05 607

Một lần lỡ bước cuối cùng cũng tìm được một bến đỗ bình yên nhưng anh lại không chấp nhận đứa con cùng chồng trước. Tôi nên lựa chọn con trai hay bạn trai?