Tản mạn chuyện yêu và cái dạ dày

18/02/2020 16:45 713

Người ta thường nói rằng “đường ngắn nhất đến trái tim của đàn ông đi qua dạ dày”