COVID-19: Việt Nam được quốc tế đánh giá như một hình mẫu chống dịch

18/05/2020 11:31 838

Đại dịch COVID-19 còn đang diễn biến rất phức tạp trên toàn thế giới, với những hậu quả rất nặng nề không thể lường hết được đối với toàn nhân loại