Đêm Đào Mộ Phần 1

14/12/2021 10:37 435

Chín giờ ba mươi phút tối, không một bóng người qua lại.Ngồi tựa vào gốc cây đa ven con đường làng tối mờ mịt

 Cường sốt ruột như có lửa đốt trong lòng. Chưa bao giờ hắn thấy thời gian trôi qua chậm chạp đến như vậy.