Gấu, Sói và chim Hoàng Anh

02/02/2022 16:36 147

Ở khu rừng nọ, họ nhà chim Hoàng Anh nổi tiếng thuộc dòng dõi hoàng tộc. Ai ai cũng công nhận điều đó, chỉ có Gấu và Sói là không phục.