Gỡ thẻ vàng EC, chặng đường gian nan

21/11/2019 09:45 316

Hơn 2 năm qua Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhằm ngăn chặn tình trạng ngư dân đánh bắt thủy sản bất hợp pháp nhằm gỡ thẻ vàng của EC.