Hồ Nữ Phần 106

25/05/2021 16:15 341

Tuyết Hoa vốn không muốn sử dụng pháp thuật vì sợ gây nguy hại cho người dân, nàng tận lực cố gắng nhưng mấy gã đạo sĩ vây bắt không muốn buông tha.

 Không thể để thoát 1 linh hồ có linh lực cao, gã tu sĩ trung niên đã rút ra pháp bảo đoạt mạng...