Hồ nước ngọt lớn nhất ở Anh bị nhiễm tảo độc

19/10/2023 09:16 40

Hồ nước ngọt lớn nhất ở Anh bị nhiễm tảo độc.