Hướng dẫn ngư dân tàu cá đảm bảo an toàn trong trường hợp có bão

20/11/2020 08:14 650

Hướng dẫn ngư dân tàu cá đảm bảo an toàn trong trường hợp có bão.