Khó khăn trong triển khai các gói hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19

16/09/2020 08:18 739

Đại dịch Covid-19 kéo dài khiến nhiều người mất việc làm,hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tạm dừng, thu hẹp quy mô hoạt động.

Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài khiến nhiều người mất việc làm, đời sống khó khăn, hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tạm dừng hoặc thu hẹp quy mô hoạt động. Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, các cơ quan chức năng đã và đang khẩn trương triển khai, đưa các gói hỗ trợ của Chính phủ đến với người dân và doanh nghiệp. Vậy nhưng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai chủ trương này cũng còn nhiều vướng mắc cần phải được tiếp tục tháo gỡ.

Nguồn: theo vov.vn - http://vov1.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/kho-khan-trong-trien-khai-cac-goi-ho-tro-cho-nguoi-dan-doanh-nghiep-gap-kho-kha-c16-63238.aspx