Khánh Hòa nhiều tiềm năng để phát triển rong nho

09/05/2022 14:49 225

Khánh Hòa nhiều tiềm năng để phát triển rong nho.