Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực

06/12/2019 10:53 94

Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay đang trở thành xu hướng lựa chọn của nhiều người nhất là đối với giới trẻ.