Thị trường khẩu trang - những vấn đề đặt ra

20/03/2020 09:21 763

Lợi dụng nhu cầu sử dụng mặt hàng khẩu trang y tế tăng cao nhiều đối tượng đã làm giả khẩu trang