Vai trò cấp cơ sở trong phòng chống dịch COVID-19

08/04/2020 09:30 510

Trong “trận chiến” ngăn chặn đại dịch COVID-19, vai trò của chính quyền cấp cơ sở ở địa phương rất quan trọng