Phú Yên: khó tránh tổn thất trong khai thác hải sản

15/09/2020 08:14 861

Vùng cảnh sát biển 1: 22 năm thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ bình yên vùng biển đảo Đông Bắc Tổ quốc. Khó giảm tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch thủy sản

- Vùng cảnh sát biển 1: 22 năm thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ bình yên vùng biển đảo Đông Bắc Tổ quốc.

-Khó khăn trong quản lý, vận hành cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền ở một số địa phương.

-Phú Yên: Khó giảm tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch thủy sản

Nguồn: theo vov.vn - http://vov1.vn/bien-dao-viet-nam/phu-yen-kho-tranh-ton-that-trong-khai-thac-hai-san-c31-63315.aspx