Kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

02/11/2020 09:44 653

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV là một kỳ họp đặc biệt quan trọng.

 Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh, dịch Covid-19 vẫn đang rình rập, lũ lụt hoành hành ở miền Trung. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 3.365 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước thông qua các Đoàn Đại biểu Quốc hội, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên gửi đến kỳ họp thứ 10. Những nội dung nào được cử tri đề cập? Mời quý vị bấm nghe link âm thanh chương trình chuyên đề Quốc hội với cử tri.

Nguồn: theo vov.vn - http://vov1.vn/quoc-hoi-voi-cu-tri/kien-nghi-cua-cu-tri-gui-den-ky-hop-thu-10-quoc-hoi-khoa-xiv-21102020-c15-64510.aspx