Lá chắn biên cương

05/03/2020 09:34 913

Là lực lượng chuyên trách nơi "phên giậu" của Tổ quốc, cả thời chiến và thời bình, là những chiến sĩ bộ đội biên phòng