Lão cú tội nghiệp

25/11/2022 16:26 781

"Tội lão Cú” là một câu chuyện vui của dân tộc Thái. Lão cú làm sao mà lại tội nghiệp nhỉ? Bị bắt nạt, bị chê cười ư?