Thỏ béo và ngôi nhà đặc biệt

19/03/2021 08:46 227

Có một chú Thỏ rất đáng yêu. Chú ta muốn tạo dựng một ngôi nhà của riêng mình bằng cách tìm nhặt những tấm gỗ chắc chắn.