Lựa chọn đại biểu Quốc hội đủ đức đủ tài

26/06/2020 13:42 732

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

http://vov1.vn/quoc-hoi-voi-cu-tri/lua-chon-dai-bieu-quoc-hoi-du-duc-du-tai-2662020-c15-60985.aspx - Nguồn vov.vn