Lùi thời gian thi THPT Quốc gia 2020: Sẽ không gây nhiều xáo trộn

05/03/2020 09:37 109

Do dịch Covid-19, các tỉnh, thành trong cả nước tiếp tục cho học sinh nghỉ đến hết tuần này hoặc sang tuần sau