Mạnh mẽ nói thích một ai đấy

16/12/2019 14:33 897

Bạn chỉ mất vài giây chỉ để nói yêu một ai đấy, vậy nên nếu có tình cảm hãy mạnh mẽ nói ra khi vẫn còn cơ hội.