Mất Bao Lâu Phần 2

23/07/2021 08:30 205

Mất bao lâu để cho người ta nhận ra rằng thế giới này còn có những người yêu thương nhau vô điều kiện.

 Họ đến với nhau bằng tấm lòng chân thành, không một chút nghĩ suy về quá khứ của nhau? Vì đối với họ tình yêu là sự gắn kết ở hiện tại và vững bền ở tương lai!