Truyện ngắn "Đếm sao cho hết con đường chưa đi"

04/04/2020 09:12 895

Một câu chuyện về cuộc gặp gỡ của 3 người: cậu bé Lượm chăn bò, lão đội phó trại giam và người tù trốn trại