Mỹ bắt đầu rút khỏi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

06/11/2019 15:43 415

Ngày 4/11/2019 chính quyền của Tổng thống Trump đã bắt đầu tiến trình rút nước này khỏi hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.