Di Tích Nhà Tù Phú Quốc - Dấu Tích Những Tội Ác Địa Ngục Trần Gian

30/05/2019 03:26 477

Di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc đã được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt, ...