Lương Thế Vinh - Vị Trạng Nguyên đa tài

04/04/2020 09:27 780

Trong lịch sử nước ta có rất nhiều những vị Trạng Nguyên có đóng góp lớn cho đất nước