Nhị Thanh cư sỹ - Ngô Thì Sĩ

21/05/2020 09:27 566

Ngô Thì Sĩ tự là Thế Lộc, hiệu là Ngọ Phong là cha của nhiều danh sĩ nổi tiếng trong lịch sử như Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Chí