Kiến trúc làng Việt truyền thống - Triển làm về các ngôi làng cổ

04/11/2020 10:20 391

Bảo tồn kiến trúc làng Việt truyền thống trong quá trình phát triển và hội nhập thực sự là một thách thức lớn.

Ý thức được tầm quan trọng của những di sản này, Viện Bảo tồn di tích, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức triển lãm “Kiến trúc làng Việt truyền thống” để giới thiệu tới công chúng những ngôi làng cổ và những giá trị ẩn chứa trong đó.

Nguồn: theo vov.vn - https://vov2.vov.vn/kien-truc-lang-viet-truyen-thong-trien-lam-ve-cac-ngoi-lang-co-34624.vov