Ngày hội âm nhạc: Khi nghệ sỹ và khán giả đổi vai

25/06/2020 13:53 890

Trong những chương trình biểu diễn âm nhạc, bình thường nghệ sỹ sẽ biểu diễn, còn khán giả lắng nghe

http://vov2.vov.vn/nhip-song-van-hoa/ngay-hoi-am-nhac-khi-nghe-sy-va-khan-gia-doi-vai-c4-34350.aspx - Nguồn vov.vn