Ngày vắng anh

13/05/2020 11:50 886

Yêu nhau là luôn mong được ở bên nhau chia sẻ mọi điều nên chỉ cần xa nhau một chút thôi sẽ nhớ nhau đến da diết.