Người lính dũng cảm trong truyện “Bộ bài, cây vĩ cầm và chiếc bị”

19/11/2020 13:23 195

Có một người lính rất dũng cảm đã tự mình đi vào tòa lâu đài, mà theo người dân sống ở xung quanh thì họ rất sợ, vì ngôi nhà đấy là … ngôi nhà ma.